UAH
Інформація щодо загальних зборів акціонерів: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Інформація щодо загальних зборів акціонерів

06.11.2018

Інформація щодо загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК»,
передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 02.10.2018):

1.1. простих іменних акцій складає 495 510 000 штук.
голосуючих простих іменних акцій складає 487 274 333 штук.

1.2. привілейованих іменних акцій складає 156 312 615 штук.
голосуючих привілейованих іменних акцій складає 152 135 119 штук.

2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою, оприлюднено у Повідомленні про проведення зборів на веб-сайті Товариства.

4. Розміщення на власному веб-сайті Товариства проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, не здійснюватиметься у зв’язку з тим, що Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства та не передбачений порядок внесення пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

5. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (перелік складається станом на 16.11.2018), буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів.

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Інформація щодо загальних зборів акціонерів