UAH
Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

28.03.2018

Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 1. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на 14.03.2018 загальна кількість: 1.1. простих іменних акцій складає 495 510 000 штук. голосуючих простих іменних акцій складає 487 274 333 штук. 1.2. привілейованих іменних акцій складає 156 312 615 штук. голосуючих привілейованих іменних акцій складає 152 132 119 штук. 2. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. 3. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою оприлюднено у Повідомленні про проведення зборів. 4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, будуть розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. 5. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде розміщено не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, шляхом оновлення цього повідомлення.

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Інформація, щодо загальних зборів акціонерів відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: