UAH
Письмове повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Письмове повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства

21.09.2017

Письмове повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів що відбудуться «27» жовтня 2017 року о 14-00 за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, кабінет Голови Правління АТ «ВП «ТВІН-ДРУК».

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів «27» жовтня 2017 року з 13-15 до 13-45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину «23» жовтня 2017 року

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання, що виносяться на голосування

Проект рішення

 

  1. Обрання лічильної комісії зборів.

Кумулятивне голосування.

  1. Обрання Секретаря зборів.

Секретарем зборів обрати Бартишева Артема Владиславовича.

3. Про збільшення статутного капіталу АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити статутний капітал АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» на суму 3 999 999 гривень 99 копійок шляхом приватного розміщення 133 333 333 додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0 гривень 03 копійки кожна за рахунок додаткових внесків.

  1. Про приватне розміщення акцій АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» та затвердження Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій АТ «ВП «ТВІН-ДРУК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
    1. Здійснити приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК».
    2. Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТВІН-ДРУК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення), що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів (Додаток №1).
 

5. Про визначення уповноваженого органу АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються повноваження щодо:

-      визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій

-      залучення до розміщення андерайтера;

-      внесення змін до проспекту емісії акцій;

-      прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачені);

-      затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

-      затвердження результатів приватного розміщення акцій;

-      затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

-      прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-      повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

-      письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 

6. Про визначення уповноважених осіб АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Голову правління Товариства Бартишева Артема Владиславовича уповноваженою особою АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», якому надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства:

-       Проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення.

-          Проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

-          Проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: http://labelcap.all.biz/

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин);

-  В день проведення  зборів у місці їх проведення за адресою: м. Харків, вул. Роганська, 149, у приміщенні бухгалтерії АТ «ВП «ТВІН-ДРУК», з 09-00 годин до 13-15 годин за письмовим запитом.

Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Бартишев Артем Владиславович, т. (57) 7172328.

 

 

Наглядова рада АТ «ВП «ТВІН-ДРУК»

 

 

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Письмове повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства