UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

03.11.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 23.10.2017р., отриманого Товариством 27.10.2017р., пакет власника акцій - фізичної особи, що дорівнював 25 064 978 шт. і відповідав розміру частки акціонера - 3,8454% від загальної кількості акцій Товариства (3,9458% від загальної кількості голосуючих акцій) збільшився до 80 680 887 шт., що відповідає - 12,3777% від загальної кількості акцій Товариства (12,7010% від загальної кількості голосуючих акцій).

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Бартишев А.В. М.П.

30.10.2017

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента