UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

23.03.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 14.03.2018р., отриманого Товариством 19.03.2018р., пакет власника акцій - фізичної особи 1, що дорівнював 80 680 887 шт. і відповідав розміру частки акціонера - 12,3777% від загальної кількості акцій Товариства (12,7010% від загальної кількості голосуючих акцій) зменшився до 0 шт., що відповідає - 0,00% від загальної кількості акцій Товариства (0,00% від загальної кількості голосуючих акцій).

На підставі реєстру власників іменних цінних паперів, складеного ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 14.03.2018р., отриманого Товариством 19.03.2018р., пакет власника акцій - фізичної особи 2, що дорівнював 4 177 496 шт. і відповідав розміру частки акціонера - 0,6409% від загальної кількості акцій Товариства (0,00% від загальної кількості голосуючих акцій) збільшився до 84 858 383 шт., що відповідає - 13,0186% від загальної кількості акцій Товариства (13,2714% від загальної кількості голосуючих акцій).

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Бартишев А.В. М.П.

20.03.2018

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента