UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

04.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) припинено з 30.04.2018р. повноваження на посаді Голова Наглядової ради Письменному Едуарду Iллiчу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 48,2306% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 10 років 7 місяців.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) припинено з 30.04.2018р. повноваження на посаді Член Наглядової ради Письменному Олегу Едуардовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 1,9044% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 2 років 1 місяця.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) припинено з 30.04.2018р. повноваження на посаді Член Наглядової ради Петеру Брауеру (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом 2 років 1 місяця.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) обрано з 01.05.2018р. на посаду Голова Наглядової ради Письменного Едуарда Iллiча (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа - Голова Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Особа - є акцiонером Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 48,2306% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обiймає посаду Голова Наглядової ради АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2007р.

На підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) обрано з 01.05.2018р. на посаду Член Наглядової ради Письменного Олега Едуардовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 (три) роки. Особа - Член Наглядової ради не є представником акцiонера, групи акцiонерiв, незалежним директором. Особа є акцiонером Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 1,9044% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення загальних зборів акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обiймає посаду Член Наглядової ради АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2016р. Особа бiльше п'яти рокiв постiйно мешкає у Нiмеччинi. Інших посад в Українi не займає. Вiдомостi про роботу за межами України особа не надала.

Рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №3004/2018 від 30.04.2018р.) було прийнято рішення обрати Наглядову раду у кількості 2 (двох) осіб, тому інші члени Наглядової ради не обираються.

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                        Бартишев А.В. М.П.

03.05.2018

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента