UAH
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: ТВИН-ДРУК, АО ПП: ALL.BIZ: Украина
Premium Business
Отзывов: 2
ТВИН-ДРУК, АО ПП
+38 (097) 833-44-44

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

27.09.2018

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТВIН-ДРУК"

2. Код за ЄДРПОУ: 23454034

3. Місцезнаходження: 61172 м. Харків, вул. Роганська, буд.149

4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 716-37-32, (057) 714-54-34

5. Електронна поштова адреса: twin@maxima.kharkov.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://labelcap.com.ua/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

ІІ. Текст Повідомлення

 

На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від 21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Голова Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" Бартишеву Артему Владиславовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки до 30.09.2021р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі - 13,0186% від загальної кількості акцій. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ "ВП "ТВІН-ДРУК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду Голова Правління АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" з 2006р.

На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від 21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Член Правління - Заступник Голови Правління з виробництва АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" Петухову Антону Миколайовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки до 30.09.2021р. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ "ВП "ТВІН-ДРУК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду член Правління - заступник Голови Правління з виробництва АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2014р. Інші (попередні): начальник виробництва АТ "ВП "ТВIН-ДРУК".

На підставі рішення Наглядової ради (протокол № 2109/2018 від 21.09.2018р.) подовжено повноваження на посаді Член Правління - Заступник Голови Правління з комерційних питань АТ "ВП "ТВІН-ДРУК" Трофiмченко Iрині Олександрiвні (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки до 30.09.2021р. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради АТ "ВП "ТВІН-ДРУК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади протягом останніх п'яти років: обіймає посаду член Правління - заступник Голови Правління з комерційних питань АТ "ВП "ТВIН-ДРУК" з 2015р. Інші (попередні): провідний менеджер зi збуту АТ "ВП "ТВIН-ДРУК".

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління                                    Бартишев А.В.

24.09.2018

Новости

LiveInternet

Описание

ТВИН-ДРУК, АО ПП, Украина ALL.BIZ: Украина - Компания. Контактная информация, реквизиты компании - адрес, телефоны, факс., Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента